webbhotell
Hem - Webhotell - Priser - Support - Drift - Historik - Webmail - Kontakt

ASP hjälp
Datum fel i asp. Länk med info.
Olika datum format. <%
Response.Write "Format 1 "
Response.Write FormatDateTime( Now, 1)
Response.Write "<br>"
Response.Write "Format 2 "
Response.Write FormatDateTime( Now, 2)
Response.Write "<br>"
Response.Write "Format 3 "
Response.Write FormatDateTime( Now, 3)
Response.Write "<br>"
Response.Write "Format 4 "
Response.Write FormatDateTime( Now, 4)
Response.Write "<br>"
Response.Write "Format ÅÅ-MM-DD och tid "
Response.Write(Year(Now) & "-" & Month(Now) & "-" & Day(now))
Response.Write " "
Response.Write FormatDateTime( Now, 4)
%>
CDONTS Länk med info. (Mailkomponent Windows 2000) (Till Microsofts hemsida)
System.Web.Mail Länk med info. (Mailkomponent Windows 2003) (Till Microsofts hemsida)
aspSmartUpload Länk med info. (Till AspSmarts hemsida)
OLE DB koppling för MS-SQL. SqlConnection myConnection = new sqlConnection("server=(local el. IP); uid=anvnamn;pwd=Passw; database=databas");
Tel. 0526-66066 - Fax. 0526-66044 - e-post. info(snabel a)webhotellet.net
Telefontider: Vardagar 10.00 - 17.00 - (fredag till 13.00) - Support till 20.00
Alla priser ex. moms och per år om ej annat anges. Sitemap